NOPPES

Company Description

NOPPES is van oorsprong een ‘LETSysteem’ en is in 1993 door Aktie Strohalm uit Utrecht opgezet. LETS is de internationale term voor handelsnetwerken zoals NOPPES. NOPPES is opgezet om te kunnen experimenteren met het LETSidee.